קורס נאמני בטיחות

קורס נאמני בטיחות נועד כדי להכשיר עובדים מיומנים מתוך הצוות לשמש כנאמני בטיחות. תפקיד הנאמנים הוא לפקוח עין, לאתר את המפגעים, לדווח על בעיות ולהציע פתרונות מתאימים.

החוק קובע כי המחזיק במקום העבודה יכשיר את נאמני הבטיחות לביצוע תפקידם באמצעות המוסד לבטיחות ולגיהות, או כל מוסד אחר שאישר מפקח עבודה ראשי.

חברת "מוזי בוטון – בטיחות ואיכות הסביבה" קיבלה אישור ממפקח עבודה ראשי להכשיר נאמני בטיחות, ומפעלים רבים כבר נעזרו בידע המקצועי ובניסיון רב השנים של הצוות המקצועי בחברה.

צרו קשר כעת ויחד נדאג לבטיחות העובדים שלכם

נאמני בטיחות – ארבעה דברים שחשוב לדעת

חוק ארגון הפיקוח על העבודה קובע כי בכל מפעל, שבו מועסקים לפחות עשרים וחמישה עובדים, יש להקים ועדת בטיחות המורכבת מנציגי העובדים ונציג המעביד; נציגי העובדים הם נאמני הבטיחות.

נאמני הבטיחות בעבודה משמשים כ"עיניים" של ועדת הבטיחות: עליהם להדריך את העובדים בכל נושאי הבטיחות והגהות. זהו תפקיד בעל אחריות רבה, תפקיד אשר עשוי לחסוך מקרי פציעה ומוות ונזקים כלכליים.

לכל נאמן בטיחות יש חובות וסמכויות. עליו לבדוק את תנאי הבטיחות במקום העבודה ולפעול לשיפור התנאים. עליו להדריך את העובדים בכל הקשור לשיפור הבטיחות והגהות, להודיע בכתב על הליקויים בבטיחות לבעל המפעל – עם העתק למפקח עבודה ראשי -ולהתלוות למפקח העבודה בעת ביקורו במפעל. יתר על כן, לנאמן הבטיחות יש סמכות לעיין בכל פנקס, בכל דו"ח או בכל מסמך אחר הקשור לתחום הבטיחות והגהות.

על המעביד לעודד את נאמן הבטיחות ולתת לו הקלות שונות שיאפשרו לו למלא את תפקידו. אסור למעביד לפגוע בתנאי ההעסקה של נאמן הבטיחות, או לפטר אותו בשל פעילותו כנאמן בטיחות.

קורס נאמני בטיחות – חמישה דברים שחשוב לדעת

הקורס נועד כדי להכשיר נאמני בטיחות למלא את תפקידים, להדריך את העובדים בכל הקשור לנושא הבטיחות, למנוע ולהפחית סיכונים במקום העבודה.

קיימים קריטריונים ברורים הקובעים מי הם העובדים הזכאים להתקבל לקורס נאמני הבטיחות. בין שאר הקריטריונים יש לבחור את הנאמנים לפי ותק במקצוע ובמקום העבודה, והתמצאות בתנאי הבטיחות והגהות במקום העבודה.

הלומדים בקורס יכירו את ועדת הבטיחות ואת כל המוסדות העוסקים בנושא הבטיחות והגהות בעבוה. הם ילמדו, בין השאר, על אודות אגרונומיה, הנדסת אנוש ומשטחי עבודה, איך להשתמש נכון בציוד המגן האישי הניתן לעובדים, איך למנוע תאונות עבודה, מהם הגורמים המרכזיים לתאונות, מהם האמצעים למניעת נפילה מגובה ועוד.

במקומות עבודה שבהם מפעילים העובדים מכונות, ילמדו הנאמנים על עקרונות השימוש במכונות, מהם הסיכונים שבשימוש, למשל, סכנת התחשמלות, איך מונעים ומכבים שרפות, מהם חומרים מסוכנים ואיך להיזהר בעבודה שבה חומרים מסוכנים ועוד.

קורס נאמני בטיחות מיועד למנהלים, לעובדים ולחברי ועדת הבטיחות במקומות העבודה.

מאמר נוסף שעשוי לעניין אותך:
ממונה בטיחות