מבדקי בטיחות במוסדות חינוך

 

בטיחות בבתי ספר ובגני ילדים

בשנים האחרונות גוברת המודעות לדרישות משרד החינוך ליישם רמת בטיחות נאותה במוסדות חינוך (בתי ספר, גני ילדים וקייטנות). בהתאם לכך החלו בשלטון המקומי ובגופים כגון ויצ"ו ונעמ"ת, לערוך מבדקי בטיחות שנתיים במוסדות החינוך שבתחום אחריותם, במטרה לשפר את הבטיחות בגני הילדים וכן בטיחות בבתי הספר. מבדק הבטיחות בבית הספר או מבדק הבטיחות בגני ילדים, בוחן מגוון רחב של נושאים בטיחותיים הקשורים בשלומם ובריאותם של הילדים. החל מהחצר, מתקנים, צמחייה, גדרות ובהמשך דלתות, חלונות, תאורה, חשמל, בטיחות אש, בטיחות במטבח וכדומה.

בטיחות במוסדות חינוך

המבדק בוחן את התאמת המוסד החינוכי לדרישות הבטיחות, כפי שמופיעות בחוזר מנכ"ל.

חברת מוזי בוטון – בטיחות ואיכות הסביבה בע"מ, מבצעת מבדקי בטיחות במוסדות חינוך, על ידי עורכי מבדקים / מנהלי בטיחות במוסדות החינוך ומבוצע בהתאם לדרישות משרד החינוך, כפי שמופיעות בחוזר מנכ"ל.

בסיום המבדק מוגש למוסד החינוכי דו"ח ליקויים הבנוי על פי רמות חומרה, במטרה לאפיין סדרי קדימות לטיפול. לאחר תיקון הליקויים מונפק אישור בטיחות למוסד החינוכי. חברת מוזי בוטון – בטיחות ואיכות הסביבה רכזי בטיחות בע"מ, נותנת בנוסף את השירותים הבאים:

  • הדרכות בטיחות / בטיחות אש למנהלי בתי ספר, מורים וגננות, רכזי בטיחות / בטחון, אבות בית ועוד.
  • ייעוץ בטיחות אש לבתי ספר / גני ילדים בשלבי הקמה
  • ביצוע תחקירי תאונות לצורך הפקת לקחים
  • מתן אישורי בטיחות לביצוע קייטנות