ממונה בטיחות בעבודה

ממונה בטיחות בעבודה

עם בטיחות לא משחקים – פנו היום לחברת מוזי בוטון בטיחות ואיכות הסביבה בע"מ למינוי ממונה בטיחות בארגון.

שירות ממונה בטיחות – מה הוא כולל?

 • הובלת תהליכים של בנייה ויישום מערך לניהול הבטיחות.
 • כתיבת נהלים מערכתיים והוראות בטיחות מקצועיות.
 • ביצוע תהליכי ניהול סיכונים וסקרי מפגעים.
 • הדרכות בטיחות כלליות, הדרכות בטיחות לעבודה בגובה, הדרכות בטיחות אש.
 • ביצוע תצפיות, מבדקים לבחינת הטמעת הנהלים והוראות הבטיחות.
 • ועדות בטיחות, גיהות תעסוקתית, ועוד.

למי מיועד השירות?

 • חברות וארגונים
 • תעשייה, מפעלים ומסחר
 • מוסדות להשכלה גבוהה
 • בתי מלון, בתי חולים

למה אצלנו?

חברת מוזי בוטון – בטיחות ואיכות הסביבה הינה החברה המובילה במשק, באיכות שירות ורמת מקצועיות ללא תחרות.

 • שקיפות מלאה מול הלקוחות (תוכנית עבודה שנתית ודיווח חודשי).
 • יישום אפליקציות לניהול הלקוחות ולביצוע סקרי מפגעים, תצפיות ומבדקים.
 • שיטות ומודלים מתקדמים לביצוע תהליכי ניהול סיכונים.
 • תפישות מתקדמות לבנייה ויישום מערך לניהול הבטיחות בארגון.
 •  ממוני הבטיחות של החברה, הנבחרים בקפידה. הינם מקצועיים ושירותים מאד ובעלי הכשרה והסמכה של מנהל הבטיחות.

ממונה בטיחות בעבודה – דרישות החוק

על התפקיד, על ההכשרה ועל האחריות

ממונה בטיחות בעבודה מוגדר בחוק כיועץ להנהלה בנושא הבטיחות והבריאות בעבודה, במפעל, המעסיק לפחות חמישים עובדים. המחוקק הטיל את האחריות לשמירה על בטיחות ובריאות העובדים על "מחזיק במקום העבודה" כלומר על בעל המקום או המנכ"ל, אך הניסיון לימד כי בשל שיקולים כלכליים או שיקולים אחרים, לא תמיד מקפיד בעל המקום בשמירה על בטיחות ובריאות העובדים. זו הסיבה שהמדינה מממנת מערך יקר שמטרתו להביא את המידע על בטיחות העובד ובריאותו לכל מקומות העבודה ומחייבת כל מפעל המעסיק למעלה מחמישים עובדים למנות ממונה בטיחות מכוח תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות) התשנ"ו 1996.

החוק מפרט את תפקידיו של ממונה בטיחות בעבודה, להלן חלק מתפקידיו של ממונה על הבטיחות:

 • עליו לאתר את מפגעי הבטיחות במפעל או בארגון ולהודיע למעביד.
 • על ממונה בטיחות בעבודה לבנות תוכנית שנתית לניהול הבטיחות במקום העבודה וליישם אותה, בהתאם לאופי המקום ולסיכונים הייחודיים לו.
 • עליו לבצע סקר סיכונים מעמיק שממנו נגזרים נהלי הבטיחות, הוראות בטיחות ואמצעים הנדרשים לביצוע העבודה כמו למשל ציוד למיגון אישי של העובדים ועוד.
 • על ממונה הבטיחות לוודא כי תנאי הבטיחות; בתהליכי העבודה, במתקנים, בציוד ובמבנים עונים על דרישות החוק. במצב שבו תנאי הבטיחות אינם עונים על הדרישות, עליו לדרוש מההנהלה לבצע אותם.
 • על ממונה הבטיחות לוודא שההנהלה דואגת להפחתת הסיכונים במקום העבודה. עליו לוודא כי כל האמצעים הפיזיים שיגרמו להפחתת הסיכונים כמו גידור מקומות מסוכנים, מגנים על מכונה, כפתורי חירום ועוד, מיושמים על ידי ההנהלה.
 • הדרכה – על ממונה בטיחות בעבודה להכין תוכנית הדרכת בטיחות שנתית ולוודא יישום התוכנית על פי דרישות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"ט – 1999.

ממונה הבטיחות נדרש לבצע מעקב, פיקוח וביקורת על התקינות של ציוד המגן האישי, על התקני הבטיחות, על כלי העבודה ולוודא כי העובדים ממלאים את הוראות הבטיחות ואינם נחשפים לסיכונים מיותרים. בכל מקרה שבו מופרות תקנות הבטיחות על ידי העובדים, חובה על ממונה הבטיחות להודיע על כך מיד למעביד. לוודא לתיקון ליקויים ולעדכון הנהלים.

בירור נסיבות תאונות עבודה – במקרים שבהם קרו תאונות עבודה או שאחד העובדים, או יותר, חלה במחלת מקצוע, על ממונה הבטיחות לחקור את התאונה, להעלות על הכתב את הממצאים ואת המסקנות, להפיק לקחים ולהציע למעביד פעולות וצעדים שימנעו את הישנות התאונות. נוסף על כך, עליו ליידע את העובדים על התאונה ועל הלקחים שהופקו להדריך אותם איך למנוע תאונות חוזרות.

בכל מקום עבודה שבו חשופים העובדים לסכנות בריאותיות יש לוודא כי העובדים עוברים בדיקות בריאות תקופתיות. כאשר נשקפת סכנה מידית לחיי עובד, יש להורות מיד על הפסקת עבודתו ולדווח על כך למעביד. יש לוודא ביצוע של בדיקות תעסוקתיות על ידי מעבדות מוסמכות בהתאם לדרישת החוק. את תוצאות הבדיקות יש להביא לידיעת העובדים ולהסביר להם את ההשלכות שלהן ואת האמצעים שצריך לנקוט כדי למזער ולצמצם עד למינימום את הסיכונים.

על ממונה הבטיחות לקבוע הסדרים שיבטיחו תנאי בטיחות נאותים בעת העסקת קבלני חוץ. על ממונה הבטיחות להקים ולנהל מערך חירום ולבצע תרגול מתאים בהתאם לאופי ולתרחישים המאפיינים את הארגון.

לסיכום: תפקידו של ממונה הבטיחות הוא תפקיד חיוני וחשוב בכל מקום עבודה. היכולת למנוע תאונה או מחלת מקצוע קשורה במישרין ליכולות המקצועיות והאישיות של ממונה הבטיחות. מכיוון שתפקידו הינו תפקיד ייעוץ ואין לו בד"כ אחריות ניהולית על העובדים, יכולתו של ממונה הבטיחות לשכנע ולהניע מנהלים ועובדים לבצע את דרישות הבטיחות חשובה לא פחות מיכולותיו המקצועיות.

על ממונה הבטיחות מוטל התפקיד הקשה, לשנות את תפישת הבטיחות של צוות ההנהלה, כשלא תמיד מנהלים רואים בבטיחות כגורם התורם להצלחת החברה. התפקיד הזה חשוב מכיוון שללא שינוי תפישתי עמוק של המנהלים והעובדים הבכירים וללא שיתוף פעולה, יהיה קשה מאוד לבנות מערך בטיחותי יעיל ומקצועי.

מהם הקשיים שבהם נתקל ממונה הבטיחות בעבודתו?

החוק מדגיש את חובות המעביד כלפי ממונה הבטיחות. הוא חייב להודיע לעובדים במפעל על המנוי של ממונה הבטיחות, ליידע אותם על תפקיד ממונה הבטיחות, לספק לממונה את כל האמצעים הנדרשים למילוי תפקידו, לאפשר לו גישה אל כל מקום שבו מועסקים העובדים ולאפשר לו להשתתף בהשתלמויות בהתאם לתקנות. כמו כן על המעביד לוודא כי ממונה הבטיחות ממלא את תפקידיו כנדרש.

ממוני בטיחות רבים נתקלים בקשיים רבים כאשר המעבידים אינם מעניקים להם תמיכה הן במילוי התפקיד ובהכרה של חשיבות התפקיד והן בהקצבה של משאבים כלכליים. במקומות עבודה רבים, צוות ההנהלה אינו מייחס ערך רב לצורך בבטיחות, ועקב כך גם בצורך ממונה בטיחות בעבודה, לעתים מנהלים נוטים לחשוב שתקנות הבטיחות מוגזמות וכך גם דרישותיו של ממונה הבטיחות. במספר מקומות עבודה לא תמיד יכולים המנהלים להקציב את המשאבים הכספיים הנדרשים ליישום החוקים והתקנות, לפעמים הם לא יכולים ולפעמים הם לא רוצים. הוצאות הבטיחות והעקב החוקים והתקנות, נתפשות בעיני מנהלים כמיותרות וכגורם המסרבל את תהליך העבודה.

עובדים רבים מזלזלים ואינם ממלאים את הוראות הבטיחות ואינם מקפידים על השימוש בציוד המגן האישי. לטענתם ציוד המגן האישי מסרבל ומכביד על עבודתם. כאשר העובדים והמנהלים במקומות העבודה, בעיקר במקומות המזמנים סכנות לעובדים, יבינו את החשיבות ואת הצורך המהותי של תקנות הבטיחות ושל עבודת ממוני הבטיחות, אפשר יהיה למנוע הרבה תאונות עבודה ומחלות מקצוע מיותרות.

על ממוני הבטיחות לגרום לשינוי התפישה של המנהלים ושל העובדים. שינוי התפישה הוא תהליך איטי וארוך, לעתים גם קשה ומתסכל, ובמיוחד ככל שהארגון גדול יותר ומורכב יותר. ממוני הבטיחות משקיעים זמן רב בתהליכי הסברה, ייעוץ והכוונה מתוך מחשבה כי ללא שינוי עמוק של תפישת הבטיחות מצד המנהלים והעובדים קשה יהיה לבנות מערך בטיחותי יעיל ומקצועי. קשה מאוד עד בלתי אפשרי לקדם שינוי תפישה רק באמצעות תהליכי ענישה והפחדה, ולכן על ממוני הבטיחות לשמור על ערוץ תקשרת פתוח, לא להתייאש ולהביא לשינוי תפישת הבטיחות.

מי רשאי לעבוד כממונה בטיחות?

כל מי שעבר קורס ממונים על הבטיחות וקיבל אישור כשירות, הסמכה, ממפקח עבודה ראשי. הקורס הוא קורס מקצועי המכשיר את הלומד ברמה התיאורטית וברמה המעשית. כדי להתקבל לקורס ממונה בטיחות על המועמד לעמוד האחד מהתנאים הבאים:

עליו להיות בעל תואר אקדמאי באחד מתחומי מדעי הטבע, מדעי הטכנולוגיה, ההנדסה ודומיהם. לאחר שסיים את לימודיו האקדמיים בהצלחה, עליו לצבור ניסיון מעשי של שנתיים לפחות בתחום שבו הוא למד התמחה או במידה והוא אינו בעל תואר אקדמאי, אלא סיים לימודים בדרגת טכנאי או הנדסאי, עליו לרכוש ניסיון של שלוש שנות עבודה במקצוע, כתנאי מקדים לקבלה לקורס ממונה על הבטיחות בעבודה. מועמד בעל השכלה שוות ערך להשכלה הנדרשת כתנאי קבלה לקורס ממונה בטיחות, בעל שלוש שנות ניסיון בתחום ואשר קיבל אישור חריג החתום על ידי מפקח עבודה ראשי, זכאי גם הוא להתקבל לקורס.

משך הקורס הוא כמאתיים ותשעים שעות למידה רגילה ועוד ארבעים שעות המוקדשות לפרויקט הגמר.

תוכנית ללימודים בקורס היא תוכנית שאושרה על ידי משרד הכלכלה/מנהל הבטיחות ונבנתה בהתאם לדרישותיו. במהלך הלימודים לומדים הסטודנטים על דרישות החוק והתקנות בתחום הבטיחות והבריאות, שיטות לבניית מערך בטיחות, נהלי בטיחות, שיטות למדידת הבטיחות, חקירת תאונות, בטיחות בתעשייה, אמצעי המיגון הנדרשים לסוגים שונים של עבודות, דרכי התמודדות עם מצבי חירום כמו , דליפת חומרים מסוכנים, שריפה וכדומה. במהלך הלימודים מתרגלים הסטודנטים נושאים ופעולות רבות באופן פרקטי, לומדים לדעת איך להשתמש במערכות רלוונטיות כמו חשמל, מערכות לכיבוי אש ורוכשים כלים רבים שיעזרו להם להצליח בעבודה עם אנשי ההנהלה ועם העובדים במפעל.

לאחר סיום הלימודים יקבל הסטודנט אישור כשירות מטעם מפקח העבודה הראשי ויוכל להתחיל בעבודה. ניתן להגדיר את אישור הכשירות כרישיון של ממונה הבטיחות לעבוד כממונה בטיחות בעבודה (בדיוק כמו רישיון חשמלאי).

אישור הכשירות חייב להיות בתוקף (תוקפו ניתן לשלוש שנים) וכדי לחדש את תוקפו חייב בעל אישור הכשירות להשתתף בשמונה ימי השתלמות בשנה, שאושרו על ידי מפקח עבודה ראשי, זאת אומרת כל שלוש שנים מציג ממונה הבטיחות 24 ימי השתלמות מקצועיים למפקח במנהל הבטיחות במטרה לחדש את אישור הכשירות שלו.

מתי יכול מפקח העבודה להתנגד למינוי ממונה בטיחות?

כאשר רופא תעסוקתי קובע כי ממונה הבטיחות אינו כשיר מבחינה בריאותית והוא אינו מסוגל למלא את תפקידו.

כאשר לממונה אין אישור כשירות או שהיה לו אישור והוא בוטל על ידי מפקח העבודה ראשי כתוצאה מאי ביצוע השתלמויות כנדרש, או כאשר אין לממונה הבטיחות ניסיון של שנתיים עבודה לפחות באחד הענפים הרלוונטיים לתחום.

כאשר ממונה הבטיחות ממלא תפקידים נוספים במפעל, תפקידים העלולים להפריע לו במילוי עבודתו כממונה בטיחות.

כאשר הוא הורשע בעבירה פלילית שלדעת מפקח העבודה האזורי מונעת ממנו את האפשרות למלא את תפקידו כראוי.

כאשר ממונה בטיחות בעבודה אינו ממלא את חובותיו המקצועיות בהתאם לתקנות הממונים על הבטחות.

כאשר הידע המקצועי של הממנה אינו מספיק, בהתחשב בתהליכי העבודה במפעל שהוא עובד בו כמו למשל תהליך חדש שהונהג במפעל ועוד.

כאשר מעמדו, תפקידו וכפיפויותיו במערך הארגוני של מקום העבודה אינו מאפשרים לו לבצע את תפקידו.

במקרה שבו יש התנגדות למינוי או שהמינוי נפסל על ידי מפקח עבודה אזורי, לעובד ניתנת זכות לערער על כך בתוך שבוע. הוא יכול לערער בפני מפקח עבודה ראשי, המפקח עבודה ראשי ימנה ועדה בת חמישה חברים, אשר תתכנס בתוך שבועיים, תאשר את הערעור או תדחה אותו.

ממונה בטיחות בעבודה – על התמחויות ייעודיות ועל התפקיד

תחום הבטיחות הוא תחום רחב הכולל סוגים שונים ומגוונים של סיכונים בהתאם למאפיינים הייחודיים של מקומות העבודה. כדי לדעת על הסיכונים הייחודיים ועל תקנות העבודה במגוון תחומים שונים עוברים ממוני הבטיחות התמחויות ספציפיות ובתום ההתמחות הם יוכלו לתפקד כממוני בטיחות בתחום שבו הם התמחו.

כדי להיות ממוני בטיחות בתחום החקלאות על המועמדים לסיים בהצלחה קורס מיוחד בהתאם לתכנית של האגף לפיקוח על העבודה במשרד הכלכלה. בין השאר, התוכנית ההתמחות כוללת מידע על סיכונים כימיים, על חומרי הדברה, על חשמל במגזר החקלאי, על מערכות דלק וגז, משק מים, גיהות תעסוקתית, גידול בעלי חיים ברפת, בדיר, מטעים ועוד. גורמי הסיכון העיקריים בתחום החקלאות הם תאונות עבודה כמו הילכדות של ידיים ואצבעות בממסרות, דריסה ממכונות חקלאיות, נפילות ומעידות, פגיעות מחלקים נעים או מסתובבים, תאונות עבודה הנובעות מפריצה של צינורות ומערכות הידראוליות, התהפכות טרקטורים ועוד.

בתחום הגיהות עיקר הסיכונים נובעים מחשיפה ממושכת לקרני השמש, מעומס חום הגורם לסכנת התייבשות ולאיבוד נוזלים, מחשיפה ממושכת לרעש הכבד של המכונות החקלאיות ומחשיפה לאבק מסוגים שונים. ענף הבנייה נחשב לאחד הענפים המועדים ביותר למחלות מקצוע ולתאונות עבודה. נתוני הסטטיסטיקה מלמדים שאחוזים גבוהים של תאונות העבודה ומחלות המקצוע נובעים מחוסר הקפדה על תקנות הבטיחות.

כדי להתמנות כממונה בטיחות בתחום הבנייה נדרש ממונה הבטיחות לעבור קורס השתלמות מיוחדת, 130 שעות לימוד. תוכנית הלימודים כוללת, בין השאר, ארגון אתר הבנייה, תוכנית בטיחות של אתר הבנייה, סיכונים ייחודיים לענף הבנייה, עבודות חציבה וחומרי נפץ, עבודות שלד, פיגומים, טפסות, אחריות הגורמים המעורבים בבנייה, בנייה תעשייתית ובנייה טרומית, כבישים, פיגומים, הוראות בטיחות בעבודה לגובה ועוד.

התפרצות אש היא אחת הסכנות הגדולות הקיימות במפעלים ובארגונים. כדי לצמצם עד למינימום את סכנות האש חשוב למנות ממונה בטיחות אש מקצועי אשר עבר השתלמויות מיוחדת בתחום, סיים אותה בהצלחה וקיבל הסמכה לממונה בטיחות אש.

תוכנית הלימודים של ממונה בטיחות אש כוללת נושאים כגון: גורמי שריפות, משלוש האש ושיטות כיבוי, חומרי כיבוי ומעכבי אש, דרישות ותקנים בינלאומיים בהתאם לרמת הסיכון ומטעני האש, מערכות גילוי וכיבוי אש, סקירת הסוגים של ציוד המגן וציוד כיבוי האש ודרכי הטיפול בהם, חוקים ותקנות בנושא בטיחות אש ויישומם בארגונים, הכנת תיק מקצועי ותכנון סדרי הבטיחות, הכנת תיק לנוהל חירום ועוד.

בטיחות האש מורכבת משלושה גורמים עיקריים, מניעת אש, גילוי מוקדם וכיבוי האש. על ממונה בטיחות האש, להמליץ על פתרונות מעשיים למזעור סיכוני האש, לוודא יישום הוראות החוקים והתקנות הרלוונטיים ואת התקנים המחייבים, דרישות והוראות שירותי כבאות והצלה וכן להדריך את העובדים איך למנוע את התפרצות האש ואיך לפעול במצבי חירום של שריפה.

בכל מקום עבודה שבו יש חשיפה של עובדים לקרינה מייננת, חובה למנות ממונה בטיחות קרינה. ממונה בטיחות הקרינה הוא עובד אשר סיים קורס בטיחות בעבודות הקרינה וקיבל היתר מהמשרד לאיכות הסביבה לעסוק בתחום בטיחות הקרינה המייננת. ממונה בטיחות בעבודה יכין תוכנית שנתית הכוללת מידע על כל סיכוני הקרינה במפעל, על סוגי העובדים שלגביהם יש להכין תוכנית בקרה אישית ועל תוכניות ההדרכה לעובדים שתלמד אותם איך להגן על עצמם מפני החשיפה לקרינה.

ממונה הבטיחות בקרינה יוודא כי לעובדים החשופים לקרינה יש בידוד מגן, ציוד מגן אישי וכי במפעל קיימים מכשירי מדידה וניטור המוחזקים כראוי. אחת לשנה יזמין ממונה בטיחות הקרינה בדיקות סביבתיות תעסוקתיות כדי להגדיר את רמת הסיכון שאליה נחשפים העובדים. על הממונה לכתוב הוראות הפעלה ובטיחות בכל מקום החשוף לסכנת הקרינה ולהדריך כל עובד חדש, עוד בטרם החל העובד בעבודה סדירה.

כאשר מוצא ממונה הבטיחות ממצאים העלולים לסכן את העובדים, עליו להעביר את התוצאות למפקח עבודה אזורי ולצרף אליהן הסבר על הדרכים ועל האמצעים שבכוונתו לנקוט כדי לתקן את הליקויים. תקנות הבטיחות בעבודה והגהות התעסוקתית של העוסקים בקרינת לייזר מחייבות מינוי ממונה בטיחות בקרינת לייזר בכל מקום עבודה שבו עובדים עם מוצר לייזר מסוכן, מרמה שלוש ומעלה.

לממונה בטיחות בקרינת לייזר יש תפקידים ייחודיים רבים. עליו להכין תוכנית בטיחות לייזר הכוללת את כל המידע על סיכוני הלייזר, להכין הוראות בטיחות ולהדריך את העובדים, לבצע בדיקות סביבתיות על ידי מעבדה מאושרת, לוודא כי קיימים אמצעי מיגון אישיים המתאימים לאופי הסיכונים במקום העבודה, לחקור את הנסיבות ואת התוצאות של תאונות עבודה ולוודא כי ההנהלה והעובדים מקפידים על יישום הוראות הבטיחות.

ממוני בטיחות המעוניינים לעבוד כממונה בטיחות בענף הכימיה והפרמצבטיקה יעברו קורס מיוחד שיכלול לימודים בתחומים מגוונים כמו למשל סיווג חומרים לפי הרכב החומר ולפי הסיכון, חוק חומרים מסוכנים, ניטור סביבתי וביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים, פליטת מזהמים, ניתוח תאונות ואירועים מסוכנים, אמצעי מיגון הנדסיים ומיגון פיזי, ציוד מיגון אישי, היערכות לשעת חירום ועוד. לאחרונה, דורש מנהל הבטיחות שבמשרד הכלכלה מכל ממוני הבטיחות המתפקדים במפעלים המשתמשים בגז טבעי, לעבור השתלמות מתאימה לסיכונים ולדרכי ההתמודדות עם סיכונים הקיימים בשימוש בגז טבעי.

לסיכום – תחומי ההתמחות וסיכוניי הבטיחות בעבודה, דורשים מממוני הבטיחות רמה מקצועית גבוהה ביותר, השתתפות בהשתלמויות רבות במטרה להיות עדכניים ככול הניתן ולתת את הייעוץ הטוב ביותר להנהלות אותן הם משרתים.

ממוני בטיחות העובדים כמדריכים

ממונים על הבטיחות בעבודה בעלי אישור כשירות, הנדרשים להדריך מנהלי עבודה או אנשי אחזקה, נדרשים לעבור קורס וקבלת אישור למנהל הבטיחות, לעסוק כמדריך מוסמך לבטיחות. הקורס נועד להקנות ידע וכלים שימושיים לכל מי שמעוניין לעסוק בהדרכות עובדים, בהכשרת מנהלי עבודה ועובדי תחזוקה בתחום הבטיחות והגהות. בסיום הקורס יפנו הלומדים אל מפקח עבודה ראשי כדי לקבל אישור לעבודה. אישור כמדריך בטיחות ינתן רק למי שעבר את הקורס וצבר ניסיון של שנתיים לפחות כממונה בטיחות.

עבודה בגובה – עבודה בגובה נחשבת לכל מקום עבודה בו עובד יכול ליפול לעומק העולה על שני מטרים. עבודה בגובה נחשבת לעבודה מסוכנת המהווה את אחד הגורמים המרכזיים לתאונות עבודה קשות, תאונות שלעתים מסתיימות בפציעה קשה או גם במוות. בשל ריבוי התאונות החליטו הרשויות לחייב את כל מי שעובד בגבהים לעבור קורס שבסיומו הוא יקבל תעודה המאשרת לו לעבוד בגבהים, בהתאם לסוג העבודה, האישור ניתן לשנתיים.

את קורס העבודה בגובה, מעבירים מדריכי בטיחות לעבודה בגובה. כדי לקבל תעודת מדריך בטיחות לעבודה בגובה, יש לעבור קורס להכשרת מדריכי עבודה בגובה. כדי להתקבל לקורס יש להיות ממוני בטיחות בעלי אישור כשירות בתוקף, וניסיון של שנתיים לפחות או מנהלי עבודה או בעלי ניסיון של לפחות שנתיים במגוון עבודות בגובה ובשימוש בציוד אישי.

נושאי הלימוד הנלמדים בקורס הם, בין השאר, מבוא לעבודות בגובה, עבודה על סולמות, גגות שבירים ותקרות, פיגומים עצמאיים, פיגומים ניידים, במות הרמה, סל הרמה, קונסטרוקציות, גגות, חללים מוקפים, כללי הבטיחות והזהירות בעבודה לגובה וכדומה. מטרת הקורס היא להעניק לבוגרים ידע ודרך מקצועית להעברת קורסים לעבודה בגובה לפועלים באתרי בנייה, למנופאים, לעובדי חברת החשמל, למדבירים ולכל מי שעובד בגבהים.

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע׳׳ג-2013, קובעות כי תוכנית לניהול בטיחות תוכן רק על ידי בעלי ידע מקצועי מעמיק בתחום ניהול הבטיחות, ניהול סיכוני הבטיחות והבריאות וכדומה. לצורך כך קבע מנהל הבטיחות במשרד הכלכלה תוכנית להכשרת ממוני בטיחות בתחום הכנת תוכנית ניהול בטיחות. רק מי שיסיים בהצלחה את הקורס ועמד בכל הדרישות יהיה רשאי לשמש כמכין תוכנית לניהול בטיחות.

התקשרו כעת לקבלת ייעוץ וליווי >>

חברת "מוזי בוטון – בטיחות ואיכות הסביבה" תורמת לבטיחות וגהות בתעסוקה

החברה חרטה על דגלה את המטרה לחולל שינוי בתחום הבטיחות והגהות במקומות עבודה. החברה מספקת שירותי בטיחות, גיהות ואיכות הסביבה ברמה מקצועית ובאיכות שירות גבוהה במיוחד. בין השירותים שמעניקה החברה, שירותי ממונה בטיחות, הדרכות בטיחות, עבודה מול רשויות ורישוי עסקים, הקמת מערכי חירום, הכנת תיק שטח ותיק מפעל , הכנת תוכנית לניהול הבטיחות, הכנת תוכנית בטיחות אש, תכנון מערכות בטיחות במבנים חדשים והגשת חוות דעת לערכאות משפטיות.

מר מוזי בוטון, מנכ"ל החברה, הוא מומחה בתחום הבטיחות והגהות התעסוקתית ובעל ותק של למעלה מעשרים שנות עבודה בתחום. מר בוטון הוא בעל ארבעה תארים אקדמאים ובכלל זה תואר שני בניהול והנדסת בטיחות. מר בוטון עבר השתלמויות רבות בכל תחום הנושק לבטיחות עבודה. את הידע הרחב ואת הניסיון רב השנים מעמידים מנהל החברה וצוות העובדים לרשות הציבור והעובדים במטרה להילחם בתאונות העבודה ובמחלות המקצוע ולצמצם עד למינימום את הנזקים לבריאות ולרכוש בכל מקום שבו קיימת חשיפה לסכנות של בטיחות וגיהות בתעסוקה.

המידע הכלול במאמר זה – כללי ואינו מהווה תחליף לקבלת חוות דעת מקצועית. אף כי נעשה מאמץ למנוע אי דיוקים, ייתכן שנפלו במאמר טעויות. לפיכך השימוש במידע הכלול במאמר הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש ומוזי בוטון בטיחות ואיכות הסביבה בע"מ לא תהא אחראית בצורה כלשהי לתוכנו או לשימוש בו.

וואטסאפ חייג אלינו צור קשר
Icon for fixed button לייעוץ עם מומחה
דילוג לתוכן