תיק מפעל

הדרישה להכנת תיק מפעל מופיעה בתקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים) התשכ"ג 1993 .
בסעיף 4.(א), קובעת התקנה, "בעל מפעל מסוכן יכין ויחזיק תיק מפעל לטיפול במקרי תקלות ותקריות העלולות להתרחש אגב תפעול מפעלו והעלולות להוות סכנה לבני אדם ולסביבה (להלן – תיק מפעל)".

חברת מוזי בוטון – בטיחות ואיכות הסביבה, בונה את תיקי מפעל בהתאם לדרישות הרשויות ואחראית לאישור תיק המפעל ברשויות. תיק המפעל יאושר על ידי הרשות המקומית, שירותי הכבאות וההצלה והמשרד להגנה על הסביבה.

מי מוגדר כמפעל מסוכן?

מפעל מסוכן הנו מפעל המחזיק חומרים מסוכנים בכמויות העולות על הכמויות המצוינות בחוק החומרים המסוכנים על תקנותיו. להלן מס' דוגמאות לכך:

שם החומרכמות לדיווח (ק"ג)
כלור5
אמוניה אל-מימית10
בנזין200,000
גפ"מ8,000

תקריות העלולות להתרחש. תוכן תיק המפעל: תוכנית המפעל ותיאורו.

  1. אמצעי מיגון בפני תקלות בייצור.
  2. אמצעי בטיחות בתחום המפעל.
  3. היערכות לטיפול בתקלות.
  4. נוהל החירום.

מוסיפים לתיק המפעל:

  1. רשימה שמית של אנשי צוות החירום המפעלי ודרכי התקשורת במפעל ומחוצה לו.
  2. האמצעים העומדים לרשות צוות החירום המפעלי לטיפול באירוע, כולל: ציוד מיגון אישי, ציוד ניטור וגילוי, כיבוי, נטרול, קשר וצמ"ה.

חשוב: חלה חובת לבצע תרגול נוהל החירום אחת לשנה, וקיימת טבלה המאפשרת לגורמי החירום לפקח על כך. מצ"ב תבנית תיק מפעל כפי שמופיע בתוספת ראשונה לתקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים), התשנ"ג – 1993.

מאמר שעשוי לעניין אותך:
יועץ בטיחות