תפקיד ממונה הבטיחות

תפקיד ממונה הבטיחות

מהו באמת תפקידו של ממונה הבטיחות?

בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות) (תיקון), התשנ"ט- 1999, סעיף 10 מפרט את תפקידיו וסמכויותיו של הממונה על הבטיחות.
בסעיף 10 א', נכתב "מתפקידו של ממונה בטיחות לייעץ למעביד בכל הנוגע לחוקים, תקנות ולתקנים בענייני בטיחות, לסייע לו ולאנשי צוות הניהול והתכנון בנוגע לבטיחות, גיהות, והנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית של העובדים במפעל ולקדם את התודעה…"
בהמשך סעיף זה קיימת רשימה של 19 סעיפים אותם חייב הממונה לבצע.
מבחינת סעיף 10 והנדרש בו מממונה הבטיחות, ניתן להבין שהדרישות הינן בסיסיות ביותר.

תפקיד ממונה על הבטיחות בעבודה הוא להקים ולנהל את מערך הבטיחות בארגון, בדיוק כפי שמנהל אבטחת איכות אחראי על הקמה וניהול של מערך האיכות כנ"ל לגבי מערך השיווק, הכספים, מו"פ ייצור וכדומה.

מה כולל תפקיד של הקמה וניהול מערך הבטיחות?

 1. קביעת מדיניות הבטיחות והגיהות עם הנהלת החברה והפצת מדיניות זאת בקרב עובדי החברה ובעלי עניין אחרים.
 2. בניית תהליך של ניהול סיכונים – איתור, אפיון וכימות הסיכונים, קביעת אמצעים להפחתת הסיכונים לסיכון קביל, קביעת אחראי לביצוע ואחראי למעקב.
 3. מתהליך ניהול הסיכונים נגזרים שלושה נושאים מרכזיים:
  "אמצעים פיזיים" הנדרשים להוספה (מגנים על מכונה, כפתור חירום, גידור וכדומה).
  הוראות בטיחות ספציפיות למכונה או לתהליך.
  רשימת תיוג להדרכת העובד על המכונה הספציפית או על התהליך (נגזר מהוראות הבטיחות).
 4. בניית תוכנית שנתית לניהול הבטיחות הכוללת: תוכנית לניהול הבטיחות, מטרות מבנה מערך הבטיחות והבריאות התעסוקתית, ניהול הסיכונים, הדרכות בטיחות ובריאות תעסוקתית, בדיקות תקופתיות לציוד ולחומרים, בדיקות רפואיות תעסוקתיות, קביעת וחידוש הרשאות, פעולות ומשימות נוספות, רשימת הוראות ונהלים, תקציב בטיחות ועוד.
 5. הקמה וניהול מערך חירום וכן ביצוע תרגולים המתאימים לתרחישים המאפיינים את הארגון.
 6. הכשרה והפעלת נאמני הבטיחות.
 7. תיעוד חומר הבטיחות.

אחד הקשיים המהותיים ביותר שבהם נתקל ממונה בטיחות הינו הקושי לרתום בראש ובראשונה את המנהלים לתהליכי בניית מערך הבטיחות, קושי זה מונע: תקציבים וזמן ואנרגיה שנדרשים המנהלים להשקיע. הסעיפים שהרשומים למעלה הינם תהליכים "טכניים", שהשפעתם על תפישת המנהלים (mind set), קיימת אך איטית מאד. ממוני בטיחות רבים אינם מבנים שחלק ניכר מעבודתם הינו לשנות את תפישת המנהלים את הבטיחות. לא ניתן לבנות מערך בטיחות יעיל, איכותי ומקצועי ללא שינוי תפישתי עמוק של מנהלי החברה על שלל תפקידיהם.

שינוי תפשה (mind set) של המנהלים, הינו תהליך ארוך, קשה ולעיתים אף מתסכל (כאשר ההתקדמות מאד איטית) וככול שהארגון יותר מורכב, יותר מסוכן ויותר פוליטי/בירוקראטי, תהליכי קידום ושינוי תפישת המנהלים את הבטיחות ארוך ואיטי יותר. שינוי תפישת המנהלים את הבטיחות יכול להיעשות רק בתהליכי הכוונה, הסברה, הדרכה, ייעוץ, תמיכה ותקשורת פתוחה. לא ניתן לקדם תהליכי שינוי תפישה בעזרת תהליכי הפחדה וענישה.

לפרטים נוספים לחצו כאן

וואטסאפ חייג אלינו צור קשר
Icon for fixed button לייעוץ עם מומחה