ממונה בטיחות קרינה

ממונה בטיחות קרינה

ממונה בטיחות קרינה – הגנה על בריאות העובדים

ממונה בטיחות קרינה נדרש בכל מקום שבו משתמשים במקור קרינה מייננת. קרינה מייננת היא קרינה של גלים אלקטרומגנטיים או חלקיקים בעל אנרגיה גבוהה המסוגלים לשחרר, ליינן, אלקטרונים מתוך אטומים או מולקולות. לקרינה המייננת יש שימושים רבים ומועילים ברפואה, בתעשייה, בבנייה במחקר ועוד, אך היא מהווה סיכון בטיחותי כל עוד לא שומרים על כללי הבטיחות. מותה של כלת פרס הנובל מארי קירי מאנמיה אפלסטית שנבע, כנראה, מחשיפה לקרינה מייננת בעת שעסקה במחקרים על חומרים רדיו אקטיביים, חידד את המודעות לסכנה של הקרינה המייננת. כדי למנוע ולמזער עד למינימום את הסיכונים, יש למנות ממנה בטיחות קרינה בכל מקום עבודה שבו עלול העובד להיחשף לקרינה.

יש שני סוגים של חשיפה לקרינה מיינת: האחד חשיפה כרונית, זוהי חשיפה במשך זמן ארוך למקור הקרינה והשני, חשיפה חריפה, אקוטית, חשיפה לקרינה מייננת בעוצמה גבוהה במשך זמן קצר, בדרך כלל כתוצאה מתאונת עבודה במעבדה.

ממונה בטיחות קרינה – על התפקיד ועל הסמכויות

ממונה בטיחות קרינה הוא עובד אשר סיים קורס בטיחות בעבודות קרינה וקיבל היתר מטעם המשרד לאיכות הסביבה לעסוק בתחום הקרינה המייננת. שירות ממונה בטיחות קרינה במקומות העבודה ובארגונים מעוגן בחוק ארגון הפיקוח על העבודה ובתקנות הבטיחות בעבודה. מנהל הבטיחות קבע את רמת החשיפה לקרינה המותרת במקום העבודה. המעסיק מחויב לבריאות העובדים ועליו לבצע בדיקות קרינה כדי להבטיח את בריאותם של העובדים.

בכל מקום עבודה שבו מעובדים חומרים רדיו אקטיביים, אשר משתמשים בהם או שרק מחזיקים בהם, או בכל מקום שבו קיימים מקורות קרינה יש למנות ממונה בטיחות קרינה.

ממונה בטיחות יכין תוכנית שנתית הכוללת : מידע על כל סיכוני הקרינה במפעל או בסביבתו, סוגי עובדים שלגביהם יש להנהיג בקרה אישית והכנת תוכניות הדרכה לעובדים איך להגן על עצמם מפני החשיפה לקרינה. ממונה בטיחות יוודא כי לעובדים החשופים לקרינה יש ביגוד מגן, ציוד מגן, כי במפעל קיימים מכשירי מדידה וניטור וכי הם תקינים ומוחזקים כראוי.

אחת לשנה יזמין הממונה בדיקות סביבתיות תעסוקתיות כדי להגדיר את רמת הסיכון לעובדים. עליו לנהל יומן מעקב אחרי תוצאות בדיקות הקרינה. על הממונה לכתוב הוראות הפעלה ובטיחות בכל מקום עבודה החשוף לסכנת קרינה ולהדריך כל עובד חדש מיד כאשר הוא מתקבל לעבודה.

על ממונה בטיחות קרינה לעבוד בתיאום מלא עם בעלי המפעל, בהתאם למדיניות המפעל, ולוודא כי המפעל עומד בכל דרישות החוק במדינת ישראל בתחום הבטיחות והגיהות בעבודה. אם ימצא ממונה בטיחות קרינה ממצאים העלולים לסכן את העובדים, עליו להעביר את התוצאות מיד למפקח עבודה אזורי בליווי מתן הסבר על האמצעים שבכוונתו לנקוט כדי לתקן את הליקויים. משום שממונה בטיחות בודק ומבצע בדיקות לשם שמירת הבטיחות העובדים במפעל כך גם ממונה בטיחות אש שומר על בטיחות העובדים מפני סכנות אש והתלקחות במפעל. למידע נוסף אתם מוזמנים לפנות למוזי בוטון בטיחות ואיכות הסביבה בע"מ להדרכה או להתייעצות.

התקשרו ליצירת קשר וקבלת פרטים נוספים >>

המידע הכלול במאמר זה – כללי ואינו מהווה תחליף לקבלת חוות דעת מקצועית. אף כי נעשה מאמץ למנוע אי דיוקים, ייתכן שנפלו במאמר טעויות. לפיכך השימוש במידע הכלול במאמר הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש ומוזי בוטון בטיחות ואיכות הסביבה בע"מ לא תהא אחראית בצורה כלשהי לתוכנו או לשימוש בו.

וואטסאפ חייג אלינו צור קשר
Icon for fixed button לייעוץ עם מומחה
דילוג לתוכן