תוכנית לניהול הבטיחות בעבודה

תוכנית לניהול הבטיחות בעבודה

תכנית לניהול הבטיחות – תקנות ארגון הפיקוח על העבודה – התשע"ג- 2013

ב- 17.10.2012, אישרה וועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת את תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות) שיזם מנהל הבטיחות.

מטרתה העיקרית של התקנה הינה לקבוע שיטה פרואקטיבית לניהול הבטיחות במקום העבודה.
בסיס התקנה הינה דרישה לבניית שנתית של תוכנית בטיחות שבה פירוט הפעעולות לביצוע, לרבות ציון האחראים לביצוע של כל פעולה, המשאבים והמועד להשלמת ביצועה.

תוכנית הבטיחות בעבודה תכלול את הסעיפים הבאים:

  1. תיאור מקום העבודה.
  2. מדיניות הבטיחות.
  3. מבנה מערך הבטיחות והבריאות התעסוקתית
  4. ניהול סיכונים.
  5. הדרכות בטיחות ובריאות תעסוקתית.
  6. בדיקות תקופתיות לציוד ולחומרים.
  7. בדיקות רפואיות תעסוקתיות.
  8. קביעת וחידוש הרשאות.
  9. פעולות ומשימות נוספות.
  10. רשימת הוראות ונהלים.

לב ליבה של תוכנית הבטיחות הינו הליך של ניהול הסיכונים, כאשר תהליך זה מכמת תהליכי עבודה לרמת הסיכון על פי הסתברות וחומרת התרחיש האפשרי.

תהליך ניהול הסיכונים מבליט מאד את הסיכונים החמורים לעומת הסיכונים הקבילים. תוכנית הבטיחות, בכלל זה תהליך ניהול הסיכונים, תבוצע על ידי מי שהוסמך לכך על ידי מפקח עבודה ראשי. חברת מוזי בוטון – בטיחות ואיכות הסביבה, בונה תוכנית בטיחות לחברות על פי התקנה החדשה.

וואטסאפ חייג אלינו צור קשר
Icon for fixed button לייעוץ עם מומחה
דילוג לתוכן