כללי בטיחות בעבודה

כללי בטיחות בעבודה

כללי בטיחות בעבודה – הכללים והתקנות לשמירה על בטיחות העובדים!

כללי בטיחות בעבודה נועדו לדאוג שסביבת העבודה של העובדים תהיה בטוחה ונטולת סיכונים. האחריות לקיום כללי הבטיחות חלה על המעביד והן על העובד.

המעביד, המכונה בתקנות ה"מחזיק במקום העבודה", הוא האחראי לכך שכל הפעילות המתקיימת במקום העבודה תיעשה בדרך המבטיחה את בטיחות העובדים ואת בריאותם. על העובד מוטלת החובה לציית לכללים, להשתמש בציוד הבטיחות, להשתתף בהדרכות ולפעול על פי ההנחיות.

מעסיק – דאג עוד היום לקיום הדרכת בטיחות בארגון >>

אנחנו זמינים גם ב-WhatsApp >>

כללי בטיחות בעבודה – מהם הכללים העיקריים

תקנות הבטיחות הראשונות נכתבו בקובץ חוקים מתקופת השלטון העותמני, קובץ הנקרא "חוק בתי החרושת". השלטון הבריטי אימץ את התקנות ובשנת 1954 שימשו תקנות אלו כבסיס לחוק ארגון הפיקוח על העבודה שנחקק בישראל.

במשך השנים צורפו עוד כמאה ושבעים חוקים ותקנות המגדירים את כללי בטיחות בעבודה ואת הגיהות התעסוקתית, ובנוסף פורסמו על ידי מכון התקנים הישראלי, כמאה תשעים תקנים המתייחסים לבטיחות המתקנים והמוצרים בענפי תעשייה וייצור שונים.

פקודת הבטיחות כוללת עשרה פרקים, הפרקים העיקריים דנים בבריאות העובדים, בבטיחות ועובדים וברווחתם. ברשימה זו נשים דגש על נקודות עיקריות מתוך התקנות, ממוני הבטיחות במפעלים ובמקומות העבודה ידריכו את העובדים במילוי כל חובות הבטיחות.

הכללים העיקריים בנושא בטיחות העובדים:

 • יש לגדר את כל חלקי המכונות הדורשים גידור כמו חלקים של מנועים וגנראטורים, מכבשים, חלקי ממסרת או מוטות הבולטים מעבר לראש המכונה או המחרטה, חלקים כמו בורג הידוק, גלגלי שיניים וכל חלק העלול לסכן את בטיחות העובד.
 • בחדרי העבודה במעברים ובמדרגות, יש לוודא כי המעברים יהיו ללא מכשולים. בכל מקום שבו קיימת סכנה של נפילה מעל שני מטרים, יש להתקין אמצעי גידור ובטיחות.
 • חובה על המעביד לספק לעובדים ציוד מגן אישי תקני, תקין ומתאים לאופי העבודה. חשוב לוודא כי הסולמות וכל הציוד שבהם משתמש העובד, בנויים היטב, חזקים ויציבים.
 • כאשר מתקינים מעליות בבניין, חשוב לבחור מעליות המיוצרות מחומרים איכותיים, מעליות שנבנו כך שהעובד לא יוכל להילכד בין חלקי המעלית. יש לסמן בכל מעלית את העומס המקסימאלי המותר ולתחזק אותה כראוי.
 • חשוב לבחור מכונות הרמה, כמו עגורן, מלגזה, גלגלות ועוד המיוצרות רק מחומרים איכותיים וחזקים. אחת לארבעה עשר חודשים יש לבדוק אותן על ידי בודק מוסמך.
 • יש לסמן אמצעי מילוט וגישה למקלטים בעת דליקה או מצב חירום. יש לסמן בשילוט ברור כל דלת או חלון העשויים לשמש כאמצעי מילוט. חשוב להקפיד כי המעברים לפתח המילוט יהיו נגישים ונקיים ממכשולים.
 • יש להעסיק ממונה בטיחות בהתאם לגודל המפעל ולאופי העבודה.

הכללים העיקריים לבריאות העובד

 • יש להקפיד כי בזמן העבודה לא תהיה צפיפות העלולה לפגוע בבריאות העובדים. תקנות הצפיפות קובעות כי אם נפח החלל לכל עובד הוא פחות מאחד עשר מטרים מעוקבים, ייחשב השטח כצפוף.
 • חשוב לוודא כי חדרי העבודה מאווררים היטב ולדאוג למחזור של אוויר צח, כדי למנוע נזקים הנוצרים מאבק, מאדים או מזוהמה. יש להקפיד גם על תאורה מתאימה ומספיקה.

הכללים העיקריים לרווחת העובד

 • יש לדאוג לאספקה של מים ראויים לשתייה ממקור שאושר על ידי רופא של לשכת הבריאות המחוזית במחוז שבו נמצא המפעל.
 • יש להתקין ארגז עזרה ראשונה במקום נוח לגישה בהתאם לתקן שנקבע על ידי השר.

 כללי בטיחות בעבודה – מהי האחריות של העובד?

 • על העובד לשמור על ציוד המגן האישי,  שסופק לו על ידי המעביד ולהשתמש בו בהתאם לכללים ולהנחיות.
 • חשוב להודיע מיד למעביד על כל מפגע או סיכון.
 • על העובד להתייצב להדרכה בבטיחות ולבדיקות תקופתיות.
 • בכל תחום ובכל עיסוק בחומרים מסוימים העלולים לסכן את בריאות העובד, יינתנו הדרכות מתאימות, על העובד להשתתף בהן ולציית להנחיות (שימו לב שניתן לקיים הדרכות בטיחות לעובדים מרחוק באמצעות לומדות).

תקנות עיקריות הנובעות מחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד – 1954

 • תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ועדות בטיחות ונאמני בטיחות), התשכ"א-1960
 • תקנות  ארגון הפיקוח על העבודה (מועצת המוסד לבטיחות ולגיהות),  התשכ"ג- 1963
 • תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), התשנ"ו-  1996
 • תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"ט- 1999
 • תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים) התשנ"א 1990
 • תקנות ארגוו הפיקוח על העבודה (תוכנית לניהול הבטיחות), התשע"ג, 2013

יש לכם שאלות נוספות? צוות העובדים בחברת "מוזי בוטון – בטיחות ואיכות הסביבה בע"מ" ישמחו לענות לכם על כל שאלה. צרו קשר, אנו ממתינים לכם, שמחים לעזור!

המידע הכלול במאמר זה – כללי ואינו מהווה תחליף לקבלת חוות דעת מקצועית.

אף כי נעשה מאמץ למנוע אי דיוקים, ייתכן שנפלו במאמר טעויות. לפיכך השימוש במידע הכלול במאמר הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש ומוזי בוטון בטיחות ואיכות הסביבה בע"מ לא תהא אחראית בצורה כלשהי לתוכנו או לשימוש בו.

וואטסאפ חייג אלינו צור קשר
Icon for fixed button לייעוץ עם מומחה
דילוג לתוכן