תכנית לניהול הבטיחות
תכנית לניהול הבטיחות
02/08/19

תכנית לניהול הבטיחות

ב- 18.2.2013 אישרה ועדת העבודה והרווחה תקנות של ארגון ופיקוח על העבודה, תכנית לניהול הבטיחות, ה'תשע"ג 2013. "תקנות ניהול הבטיחות" מהוות פריצת דרך משמעותית באשר לניהול הבטיחות במקומות העבודה. התקנות כבר פורסמו ברשומות והן מחייבות את מי שמעסיק למעלה מחמישים עובדים ליישמן בתוך שמונה עשר חודשים מיום פרסום התקנות.

תוכנית לניהול הבטיחות, כדי למנוע תאונות ומחלות בעבודה

מטרת התקנות הן לשנות את המציאות הכואבת של עובדים רבים, ובני משפחותיהם, אשר נפגעים בתאונות עבודה או לוקים במחלות המסווגות כמחלות מקצוע. התקנות יחולו על כל מקום עבודה שבהם מועסקים לפחות חמישים עובדים. נוסף על כך, למפקח העבודה האזורי ניתנה סמכות להורות על הכנת תכנית לניהול הבטיחות בכל מקומות העבודה שבהם יש סיכונים המצדיקים את יישום התקנות החדשות.

בבסיס התקנות עומדת הדרישה העיקרית לקביעת שיטה יזומה של ניהול הבטיחות במקום העבודה. יש לבנות תוכנית בטיחות שנתית שבה יופרטו כל הפעולות לביצוע התוכנית, לציין את האחראים על יישום התוכנית, להגדיר את המשאבים המוקדשים לביצוע התוכנית ולציין את המועד להשלמת ביצועה. האחריות על מילוי התקנות וההוראות החדשות חלות על המחזיק במקום העבודה, המעסיק. עליו לפעול ליישום התוכנית ולדאוג כי כל עובד במקום העבודה יכיר את התקנות וימלא אחר ההוראות.

לתקנות אלו יש חשיבות מיוחדת מאחר והן מעמידות בפני המעסיק דרישות לניהול שיטתי ומסודר של כל נושאי הבריאות והבטיחות במקום העבודה. יישום התקנות יביא להפחתת הסיכונים במקומות העבודה ובהתאם גם להפחתה משמעותית במספר הגבוה של העובדים הנפגעים במהלך העבודה. התקנות החדשות מפרטות את הפעולות הניהוליות הנדרשות מהמעסיקים לצורך הגברת הבטיחות בתעשייה בבנייה ובענפי משק נוספים. פרק מיוחד, ומרכזי, מוקדש לתהליך ניהול הסיכונים שאותו, כאמור, יש לבצע בכל מקום עבודה המעסיק למעלה מחמישים עובדים.

במסגרת תהליך ניהול סיכונים יש לבצע ניתוח של סיכונים בכל פעולה ומשימה ולקבוע אמצעי בקרה להפחתת הסיכונים. יש לבצע פעולות יזומות של איתור מפגעים, לערוך ניטור סביבתי, לטפל בממצאים של הביקורות והבדיקות, להפיק לקחים מתאונות העבודה ולקבוע כללים לניהול שינויים כתוצאה מהמסקנות הנלמדות מתהליך ניהול הסיכונים.

כתיבת התוכנית ותהליך ניהול הסיכונים דורשת ידע מעמיק

כדי ליישם בהצלחה את התוכנית, ובמיוחד את תהליך ניהול הסיכונים, יש צורך בהכשרה מיוחדת, בניסיון רב בנושא הבטיחות במקום העבודה ובידע מעמיק בתחום. במידת הצורך יש למנות ממונה בטיחות בעבודה שישמור על התקנות וידריך את העובדים על עבודה נכונה תוך שמירת הבטיחות.

חברת "מוזי בוטון – איכות בטיחות ואיכות הסביבה" צברה ידע רב בנושא בטיחות וגיהות בעבודה. עשרות מפעלים כבר העלו את רמת הבטיחות ומנעו נפגעים ומפגעים רבים הודות לצוות המקצועי והמסור של החברה. עובדי החברה עברו קורס הכשרה מיוחד להכנת התוכנית לניהול הבטיחות. הם ישמחו, כמו תמיד, להעניק לכל מפעל את השירות הנוסף, במקצועיות, באדיבות ובאיכות ללא פשרות.

צרו קשר, צוות החברה ממתין לפנייתכם, שמח לעזור!


שתף:
וואטסאפ חייג אלינו צור קשר
Icon for fixed button לייעוץ עם מומחה
דילוג לתוכן