זכאות לדמי פגיעה בעבודה
זכאות לדמי פגיעה בעבודה
12/28/20

זכאות לדמי פגיעה בעבודה

נפגעתם בתאונת עבודה? אתם זכאים לדמי פגיעה!

דמי פגיעה הם פיצויים המשולמים לעובדים עבור ימי עבודה שאבדו עקב פגיעה בתאונת עבודה. הרעיון העומד מאחורי דמי הפגיעה הוא מניעת נזק כלכלי לעובד, נזק הכרוך באובדן ימי עבודה עקב תאונת עבודה. כל מי שמבוטח בביטוח הלאומי, שכיר או עצמאי, זכאי לקבל דמי פגיעה.

באילו תנאים תהיו זכאים לקבל דמי פגיעה?

דמי פגיעה הם פיצויים המשולמים לעובדים שנפגעו בתאונת עבודה. תאונת עבודה היא כל תאונה שאירעה במסגרת העבודה, במהלך העבודה או גם בדרך אל העבודה ובחזרה ממנה. גם במקרה שבו נפגע העובד כאשר הוא היה מחוץ למקום העבודה בשליחות המעביד, בפגישת העבודה או בכל שליחות ועיסוק מטעם העבודה ונפגע בתאונה, תיחשב התאונה כתאונת עבודה.

מאחר והתכלית של תשלום דמי פגיעה היא סוציאלית אין צורך להוכיח באמצעות נתונים רבים כי נפגעתם בתאונת עבודה. התנאים היחידים המזכים בדמי הפגיעה הם אישור מרופא מטפל כי אינכם יכולים לעבוד וההיעדרות מהעבודה.

כדי לקבל דמי פגיעה על העובד להגיש תביעה לביטוח הלאומי. לתביעה זו יש לצרף וחוות דעת של הרופא המטפל המאשר כי העובד אינו מסוגל לעבוד עקב התאונה. בטופס התביעה יש לתאר את הפגיעה ואת הסיבות לכך, לציין את התאריך שבו הפסיק העובד לעבוד. אם כבר חזר העובד לעבודה, הוא יציין גם את תאריך החזרה.

הגשת תביעה כרוכה בוויתור על סודיות רפואית. מאחר והליך התביעה עוסק בעניינים רפואיים על הנפגע לחתום על טופס ויתור סודיות.

אם הנפגע עבד כשכיר בעת הפגיעה עליו לצרף אישור של המעביד בדבר הפגיעה. את התביעה יש להגיש לביטוח הלאומי בתוך שניים עשר חודשים מיום הפגיעה.

אם יידחה המוסד לביטוח הלאומי את התביעה ולא יאשר את הזכאות לדמי פגיעה, יוכל העובד לערער על ההחלטה ולהגיש תביעה לבית הדין האזורי לעבודה. בתביעה הוא יפרט את כל הנימוקים והסיבות שבגינם הוא זכאי, לדעתו, לקבל דמי פגיעה.

לא כולם זכאים לדמי פגיעה. מבוטח שנפגע במהלך לימודים במסגרת הכשרה מקצועית והכנסתו מהעבודה לא נפגעה, עובד זר הנמצא בישראל ללא אשרה בתוקף או מבוטח שהמשיך לעבוד בתקופה שלאחר הפגיעה, לכל אלו לא ישלם המוסד לביטוח לאומי דמי פגיעה.

כמה כסף תקבלו?

כל עובד שיוכר על ידי הביטוח הלאומי כזכאי לדמי פגיעה יקבל כשבעים וחמישה אחוז מהשכר שהשתכר בשלושת החודשים האחרונים לפני הפגיעה וזאת כמובן אם הוא שילם את דמי הביטוח הלאומי והיה מבוטח. הסכום המרבי לדמי פגיעה הוא אלף ושלושים ושתיים שקלים ליום. משך הפיצוי מוגבל לשלושה עשר שבועות, הסכום הוא סכום ברוטו וממנו מנכים מס הכנסה ודמי ביטוח לאומי כאילו היה שכר עבודה.

דמי הפגיעה משולמים רק עבור הימים שבהם נעדר העובד מהעבודה. עובד שכיר אשר נפגע בתאונת עבודה יקבל דמי פגיעה מלאים עבור כל הימים שמהם נעדר מהעבודה. עובד עצמאי לא יקבל דמי פגיעה עבור שניים עשר הימים הראשונים לאחר הפגיעה.

מאמר בנושא מעניין אחר:
סקר סיכונים

שתף:
וואטסאפ חייג אלינו צור קשר
Icon for fixed button לייעוץ עם מומחה
דילוג לתוכן