האחריות הפלילית של מנהלים ונושאי משרה בעת תאונת עבודה
האחריות הפלילית של מנהלים ונושאי משרה בעת תאונת עבודה
11/28/20

האחריות הפלילית של מנהלים ונושאי משרה בעת תאונת עבודה

הדרך הטובה והנכונה של מנהלים ונושאי משרה להתמודד עם האחריות הפלילית של החלה עליהם בתחום הבטיחות בעבודה, הינה לבנות תוכנית אכיפה/ תוכנית לניהול מערך הבטיחות

כותרות העיתונים מבשרות בתדירות גבוהה על תאונות עבודה המתרחשות במקומות עבודה ועל הפגיעות בעובדים, פגיעות שפעמים רבות מסתיימות גם במוות. לא אחת, מנהלים ונושאי תפקידים במקומות העבודה, מוצאים את עצמם עומדים בפני תביעות פליליות המוגשות נגדם. עו"ד גב' גלי לוי, התובעת הראשית במשרד הכלכלה הגיבה על פסק דין שהרשיע בעלי חברה בחיפה בעברות בטיחות בעבודה וכך היא אמרה: "שמירה על הוראות הבטיחות בעבודה חשובה למעבידים לא פחות מאשר לעובדים. בטיחות ובריאות העובדים צריכה להיות בראש מעייניו של המעסיק ושל נושאי המשרה הרלוונטיים. המסר שיצא מפתחו של בית הדין לעבודה הוא מסר ברור ומרתיע שיסייע במאבק להגברת הציות להוראות החקיקה בטיחות בעבודה".

קצת נתונים על תאונות עבודה

  • בכל שנה נהרגים בתאונות עבודה בממוצע כשישים עובדים.
  • כשבעים אלף עובדים בשנה, מקבלים מביטוח לאומי דמי פגיעה.
  • ביטח לאומי משלם בממוצע כ- 2.7 מיליארד שקלים לנפגעי תאונות עבודה ומחלות מקצוע.

מי הם נושאי המשרה ומהי האחריות שלהם?

בפקודת החברות קיימות מספר הגדרות לנושאי המשרה האחראים, בין השאר, על נושאי הבטיחות במפעל.

הגדרת נושאי המשרה כוללת את כל בעלי התפקידים האחראים על עיצוב הארגון, על הפעילות בארגון, הן כלפי חוץ והן כלפי פנים, וכל בעל סמכות הכפוף במישרין למנכ"ל וממלא תפקיד בחברה. החוק מפרט מספר נושאי משרות כמו דירקטור, מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנכ"ל, סגן מנהל ועוד. בפקודת הבטיחות, ישנה הגדרה הרבה יותר רחבה לנושאי משרה היא כוללת גם תפקידים יותר זוטרים כגון: כל מנהל ופקיד אחראי.

בכל מצב שבו מתרחשת תאונת עבודה במקום העבודה חשופים נושאי המשרה לתביעה פלילית מעצם היותם אחראיים על הפעילות הספציפית ועל העובדים. אחריות זו בחוק נקראת "אחריות שלוחית", התביעה הפלילית נגד נושא המשרה לא באה עקב כך שהוא אישית עבר על החוק, אלא עקב כך שהוא "שלח" (היה אחראי), עובד לבצע עבודה בניגוד לדרישות החוק, ומכאן גם ההגדרה "אחריות שלוחית".

בתביעה פלילית רגילה (גניבה, רצח, מרמה וכדומה), אנו מכירים את המושג "הנתבע זכאי, עד שתוכח אשמתו בבית משפט". בתביעה כזו, הפרקליטות, צריכה להוכיח שני דברים: שהנאשם תכנן את העבירה וכן שהוא ביצע אותה. ברגע ששני נושאים אלה מוכחים בבית משפט הנתבע יוצא אשם בדין פלילי.

בתחום חוקי הבטיחות, בהם יש לנושאי משרה "אחריות שלוחית", ניתן לומר שהתהליך הפוך לגמרי. הנתבע "אשם", והוא צריך להוכיח בבית משפט את חפותו (תהליך הרבה יותר קשה ומורכב מתהליך האשמה בדין פלילי רגיל), הנאשם צריך להוכיח שני דברים: ראשית, שהוא נקט בכל האמצעים הנדרשים על מנת למנוע את העבירה, שנית, שהעבירה בוצעה שלא בידיעתו וללא העלמת עין שלו.

הסיבה בגללה מוטלת אחריות שלוחית על נושאי המשרות נועדה למספר מטרות:

  • להעלות את רמת הזהירות של מנהלים ונושאי משרה במטרה לצמצם את מספר תאונות העבודה ומחלות המקצוע.

  • להבטיח כי הארגון ימלא את חוקי הבטיחות, ומנהלים לא יוכלו ל"התחבא" תחת כסות הארגון כאשר מבוצעות עברות על החוק, אלא יהיו אחראיים בפני החוק על מחדליהם.

מהם הסיבות להפרת תקנות הבטיחות

נושא הבטיחות נתפס בעיני המנהלים ונושאי משרה כהשקעה שלא מחזירה את עצמה, כדרישות שמעקבות את תהליכי העבודה.

נושאי הבטיחות אינם עומדים על סדר היום ואינם בסדרי עדיפות של המנהלים ונושאי משרה ופעמים רבות הם אינם מטופלים.

מנהלים ונושאי משרה רבים אינם מודעים כלל לחוקי הבטיחות ומהי אחריותם החוקית כלפי שלומם ובריאותם של העובדים עליהם הן אחראיים. פעילות העובדים מתבצעת מתוך הרגל תוך סיכון העובד, הארגון והמנהלים.

כתוצאה מכך, קיים קושי של ארגונים, מנהלים ונושאי משרה ליישם את החוקים והתקנות בתחום הבטיחות והגיהות בעבודה.

כיצד יכולים מנהלים ונושאי משרה להתמודד עם האחריות הפלילית בתחום הבטיחות בעבודה.

הדרך הטובה והנכונה של מנהלים ונושאי משרה להתמודד עם האחריות הפלילית של החלה עליהם בתחום הבטיחות בעבודה, הינה לבנות תוכנית אכיפה/ תוכנית לניהול מערך הבטיחות

הצלחת בנייה ויישום תוכנית "לניהול הבטיחות" יעילה ואיכותית, תלויה בארבעה מרכיבים מרכזיים:

  • מחויבות ושותפות ההנהלה לנושא הבטיחות והגיהות בעבודה.

  • בניית תוכניות ונהלים מותאמים לארגון/למערכת בנושא בטיחות וגיהות בעבודה.

  • הכשרה, הסברה והטמעה בקרב המנהלים והעובדים בתחום הבטיחות והגיהות בעבודה.

  • הקמת מערכת פיקוח, בקרה, דיווח ותיקון ליקויים.

מוזי בוטון, מנכ"ל ובעלים, מומחה לבטיחות מעל 20 שנה, מומחה של בתי משפט, מעביר הרצאות להנהלות בכירות, על אחריות מנהלים ונושאי משרה בתחום הבטיחות בעבודה, וכיצד מתמודדים עם אחריות זו תוך כדי בניית מערך ניהול בטיחות יעיל ואיכותי, אשר מצמצם למינימום את הפוטנציאל לתאונה ו/או מחלת מקצוע ועקב כך גם את הפוטנציאל לתביעה פלילית של  מנהלים ונושאי משרה.

המידע הכלול במאמר זה – כללי ואינו מהווה תחליף לקבלת חוות דעת מקצועית. אף כי נעשה מאמץ למנוע אי דיוקים, ייתכן שנפלו במאמר טעויות. לפיכך השימוש במידע הכלול במאמר הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש ומוזי בוטון בטיחות ואיכות הסביבה בע"מ לא תהא אחראית בצורה כלשהי לתוכנו או לשימוש בו.

שתף:
וואטסאפ חייג אלינו צור קשר
Icon for fixed button לייעוץ עם מומחה
דילוג לתוכן