הקשר בין בטיחות לאיכות בחברת אי וי אקס ישראל
הקשר בין בטיחות לאיכות בחברת אי וי אקס ישראל
03/06/19

הקשר בין בטיחות לאיכות בחברת אי וי אקס ישראל

ניהול בטיחות וניהול איכות, הנן מערכות ניהול מרכזיות וחשובות ביותר בכל ארגון, אך בעוד שהאיכות נתפשת כגורם
התורם ישירות ליכולת התחרות וההישרדות של הארגון, נתפשת הבטיחות כגורם שההשקעה בו אינה מחזירה את עצמה.
כלומר, בטיחות נתפשת כלא עיסקית. בשנים האחרונות התפתחו תורות לניהול איכות ובטיחות, ואיתן התפתחו
תיאוריות המדגישות את הקשר הקיים בין בטיחות לאיכות.

מחקר זה שם כמטרה לבדוק את הקשר בין בטיחות ואיכות בחברת אי וי אקס ישראל. כמו כן בדק המחקר שלושה משתני
בטיחות מרכזיים (מחוייבות ההנהלה לבטיחות, הדרכות בטיחות ותנאי בטיחות סביבתיים) והקשר של משתנים אלה עם
האיכות.

חברת אי וי אקס ישראל הנה חברת היי-טק, השייכת לתעשיית המיקרו-אלקטרוניקה, אשר מפתחת ומייצרת רכיבים
מיקרו-אלקטרוניים פסיביים, בטכנולוגיה של שכבות דקות.

במהלך החיפוש אחר חומר ספרותי רלוונטי, נמצאו מאמרי דעה רבים, הדנים בקשר בין בטיחות לאיכות, אך לא נמצא
שום מחקר כמותי/איכותי, אשר ניתן היה להשוות אליו את תוצאות מחקר זה. החיפוש נעשה בספריות, באינטרנט
ובהתייעצות עם מומחים בארץ ובחו"ל.

המחקר נערך בקרב 103 עובדים, אשר במסגרת עבודתם נדרשים לרמות בטיחות ואיכות גבוהות. העובדים מלאו שאלון
(בעברית או רוסית), אשר שיקף את תפישתם לגבי בטיחות, משתני הבטיחות שצויינו וכן לגבי האיכות.

כדי לבחון את השערות המחקר נעשה שימוש בסטטיסטיקה תיאורית והיסקית
ממצאי המחקר מצביעים על קשר חיובי מובהק בין בטיחות לאיכות. בשלושה מבדקים שונים, נמצאו מתאמים מובהקים
של 89.0 ,63.0 ,81.0 .כמו כן נמצא קשר חיובי מובהק בין משתנה מחוייבות ההנהלה לבטיחות לבין איכות (מתאם פירסון
85.0). (ברגרסיה רבת משתנים נמצא כי המשתנה מחוייבות ההנהלה לבטיחות, הנו המרכזי והשפעתו על האיכות הנה 66.0
(יחידות או אחוזים). נמצא גם קשר חיוב מובהק בין משתנה הדרכת בטיחות לאיכות (52.0). ברגרסיה רבת משתנים נמצא
כי למשתנה הדרכת בטיחות השפעה מובהקת של 32.0 יחידות על האיכות.

קשר חיובי מובהק נמצא בין תנאי בטיחות סביבתיים לאיכות (58.0) אם כי למשתנה זה לא היתה השפעה מובהקת על
האיכות, ברגרסיה רבת משתנים.

תוצאות המחקר הולמות את גישתם של (1997) Phillips & Cooper ,אשר במאמרם "להרוג שתי ציפורים באבן אחת :
השגת איכות דרך ניהול בטיחות כוללת", דנו באימוץ גישת ניהול בטיחות כוללת, כדרך התמודדות עם בעיות איכות.
לאור התוצאות המוצגות במחקר זה, המסקנה המתבקשת היא, שהשקעה במשתנים, מחוייבות ההנהלה לבטיחות
ובהדרכת בטיחות, תניב תוצאות ודאיות וחיוביות בכל הקשור להעלאת רמת האיכות.

בהמשך לתוצאות, ניתן להמליץ בפני הנהלת חברת אי וי אקס ישראל, על הגברת מעורבות ומחוייבות ההנהלה לבטיחות
והגברת הדאגה לעובדים, על ידי סיורי בטיחות של מנהלים, השתתפות בוועדות בטיחות, הגברת מעורבות מנהלים במתן
פתרונות לבעיות בטיחות ומעורבות אישית של מנהלים בכירים בסיכוני בטיחות בהם נמצאים עובדיהם. כמו כן מומלץ
להגביר את הדרכות הבטיחות ותרגילי החירום, הגברת תכיפות ההדרכות, רמתן ואיכותן. יישום המלצות אלה באופן עקבי
ולאורך זמן, מבטיח תרומה משמעותית ברמת האיכות הכוללת של החברה.

התוצאות המוצגות במחקר זה נכונות לחברת אי וי אקס ישראל, אך ישימות לכלל הארגונים היצרניים. הקושי ביישום
המלצות אלו הוא בשינוי תפישת המנהלים וההנהלות את תפישת הבטיחות וזאת ניתן לבצע רק על ידי ביצוע מחקרים
נוספים, יותר מעמיקים. לעתיד, מומלץ לחקור את הקשרים בין בטיחות, לאיכות, למוטיבציה, לייצור ולתפוקות העובדים,
לתרבות הארגונית ולשביעות הרצון. כל אלה קשורים יחד במארג הארגוני ואינם ניתנים להפרדה האחד מהשני.
תוצאות מחקר זה ומחקרים עתידיים עשויים לשנות את תפישת אסטרטגית הבטיחות של הנהלות, אשר ישקיעו בבטיחות
גם מטעמי תחרות והישרדות. הנהלה אשר תיישם שינויי תפישה אלו, תרוויח משני כיוונים, איכות מוגברת והפחתת שיעור
תאונות עבודה, על כל מה שמשתמע מכך.

 

שתף:
וואטסאפ חייג אלינו צור קשר
Icon for fixed button לייעוץ עם מומחה
דילוג לתוכן