הקוד הערכי של החברה

מכנה משותף ארגוני: חברה מובילה בתחום הבטיחות והגיהות בארץ

חזון החברה: שותפים אמינים מתוך מקצוענות ועוצמה

ערכים מרכזיים המובילים בחברה

1. מקצוענות
1.1 מקצוענות:היכולת לבצע פעולה או ליצור תוצאה בהתאם לתקן נדרש,בצורה שיטתית ומחזורית.
• אנחנו נדאג לצבור ידע ולהתעדכן על שיטות ותהליכים קיימים וחדשים, נדאג לשמור על רמת הידע
ולהעשיר אותו דרך יוזמה אישית ללמידה באינטרנט, דרך השתלמויות מסודרות, קורסים מקצועיים
ומפגשי בטיחות שיאורגנו על ידי החברה.
• בעבודה מול לקוחות יתבצע אפיון סיכונים, טרם הכניסה לעבודה מול הלקוח וכן אחת לשנה, על מנת
לוודא שהפתרונות שאנו נותנים ללקוח את המענה המלא לסיכונים שאופיינו.
• על מנת לקבוע את דחיפות הטיפול בסיכונים ובמפגעים, בתוך האפיון יבוצע דירוג על פי נהלי החברה.
• אנחנו נספק ללקוח פתרונות יצירתיים, הנותנים את המענה האופטימאלי לצרכי ויכולות הלקוח.
הפתרון היצירתי יעמוד בקריטריונים הבאים:
———-✓ הפתרון יקיים את דרישות החוק
———-✓ הפתרון יפחית את רמת הסיכון והפוטנציאל לפגיעה בעובדים
• כתיבת דו"ח, מזכר או מייל תעשה תוך שימוש בנתונים מדויקים.
• בהצגת פתרונות ללקוח נדע לעמוד על היתרונות והחסרונות של הפתרונות, על מנת ליישם את הפתרון
המוצע.
• הצגת סיכונים ומפגעים תעשה תחילה מול נציג הלקוח ורק באישור תבוצע הצגת סיכונים ומפגעים
לעובדים.
• חלק מהמקצועיות שלנו כוללת הדרכות פרונטליות מול עובדי הלקוח, יצירת הדרכות והעברתם, צריכה
להיות מותאמת לנהלי ההכנה והביצוע של ההדרכות בחברה.
• אנו ניצור סיכומים/התחייבויות או יעדים בעבודה מול עובדי החברה ומול הלקוחות, כל
סיכום/התחייבות או יעד שיצרנו אנו נעמוד בו, היה וזיהינו שלא נוכל לעמוד בסיכום/התחייבות או ביעד
אנו ניצור סיכום/התחייבות או יעד חדש בתאום עם האדם הרלוונטי. יצירת הסיכום/התחייבות או יעד
תבוצע לפני פקיעת תוקף הסיכום/ התחייבות או היעד הקודם )אומר, מתכוון, עושה(.
עמוד – 2 – מתוך 3
1.2 שירותיות/איכות השירות:פעולה למען האחר, תוך תאום בין ציפיות השירות של האחר לבין יכולת מוכנות נותן השירות.
• מתן שירות ללקוח יעשה או יעמוד בהתאם לאמנת השירות של החברה.
• בתחילת העבודה עם הלקוח ואחת לחצי שנה יבוצע תאום ציפיות עם הלקוח.
• משובים הינם האמצעי דרכו אנחנו נוכל לצמוח וללמוד כיצד נוכל להגיש את השירות שלנו בצורה
איכותית יותר, אנו נבצע סקר שביעות רצון אחת לחצי שנה מול הלקוחות.
• בכל מצב בו אנו נראה שלא נעמוד בתאום הציפיות, נודיע מיד לאחד המנהלים וכן לנציג הלקוח. יעשה
מאמץ לצמצם פערים בתאום הציפיות.

2 . יושר
יושר הינו ערך מרכזי בחברה, המלכד בתוכו מספר ערכים:
1.2 יושר – להגיד את מה שאתה רוצה להגיד, בזמן שאתה רוצה להגיד, כמו שאתה רוצה להגיד
2.2 יושרה – אומר, מתכוון, עושה
3.2 כנות – היכולת להודות בטעות
4.2 אמינות – דן באמינות הדובר, כאשר אני אומר משהו אני וודאי עליו.
5.2 מהימנות – דן בנכונות המידע
• דיווח ומשובים הינם הדרך שלנו לצמיחה וניהול תקין של החברה
• אמצעי החברה עומדים לרשות העובדים, היה וישנה תקלה באמצעי החברה, יבוצע דיווח בטווח של 48
שעות, מרגע ההבחנה בתקלה.
• העובדים יעשו את המקסימום לשמור על תקינות הציוד בזמן השימוש
• היה וישנה תקלה בציוד היא תדווח תוך 48 שעות.
• מידע שנמסר ללקוח יהיה אמין ובדוק
• אין למסור מידע או חלקי מידע )וודאי אם לא בדוק(, לעובדי הלקוח ללא אישור הלקוח
• אנו נלמד מטעויות ונפיק מהן את הלקחים הנדרשים.
• המידע לו אנו נחשפים במסגרת עבודתנו אצל הלקוח או במסגרת עבודתנו בחברה הינו סודי. אנו לא
נעביר שום מידע )גם בין עובדי החברה(, ללא אישור הלקוח. לכלל זה, תנאי שכר ותנאים אישיים, הינם
מידע מסווג ואין להעבירם או לדון עליהם בין עובדי החברה.
• אנחנו נפעל על מנת לזהות, לשמר ולקיים את צרכי הלקוח והאינטרסים שלו.
עמוד – 3 – מתוך 3

3. עוצמה (יצירת מרחב לביטוי עצמי)
• בעת ניגוד אינטרסים בין בקשות הלקוח לבין דרישות החוק וסטנדרטים מקובלים, אנו נצמד לדרישות
החוק, תוך שאיפה להבהיר את עצמנו בצורה חדה ושאינה משתמעת לשני פנים, את המלצותינו או
הדרישות לשמירה על בריאות העובדים.
• אנו תמיד ניתן דוגמה אישית בעבודה. נשתמש בציוד מגן אישי, ננהג בבטחה, וכדומה.
• אנו נניע עובדים ומנהלים של הלקוח, באמצעות קשר רגשי, אישי ובלתי פורמאלי, אמון, יושרה, כנות
ויושר.

4. אחריות (ערך שמבטא את מוכנות בן האדם לפעול – גודל הערך כגודל הפעולה, ככול שבן האדם פועל יותר,
כך הוא מבטא את הערך יותר)
• מאחר והלקוח אינו ער ומקצועי במחדלי הבטיחות והגיהות בחברתו, אנו נקיים פעילות ייזומה, על מנת
לקדם את הבטיחות והגיהות, ברמה שבועית, במטרה לצמצם את הפוטנציאל לפגיעה בעובדים.
• כל יוזמה בתחומי המקצוענות, שיווק, הניהול ושיפור המצוינות בחברה, תעשה בתאום עם מנהלי
החברה.
• אנחנו נפעל על מנת לזהות, לשמר ולקיים את צרכי החברה והאינטרסים שלה, בכלל זה קידום יוזמות
עסקיות, שמירה על ציוד החברה בהתאם לנהלי החברה.

5. רווחיות איתנות פיננסית (ערך שמתאר את הגישה להפוך את המאמץ והקישורים לצמיחה)
• אנחנו נפעל על מנת ליצור יוזמות של העלאת הכנסות נוספות מהלקוחות, או דרך קשרים אישיים
מסביבת חיינו.
• אנו נפעל על מנת לצמצם את ההוצאות ואת בלאי הציוד בחברתנו. אנו נייעל ונמקסם את השימוש
במשאבי החברה